piątek, 14 października 2016

Czas przeszły - nietypowe czasowniki

Czasowniki, które kończą się na -eć, -eść, -eźć i -ąć są nieregularne w czasie przeszłym. 
W czasownikach zakończonych na -eć, -eść, -eźć litera "e" czasami zamienia się w "a", 
a w czasownikach zakończonych na -ąć litera "ą" czasami zamienia się w "ę". 
Jak to się robi? Zobaczcie w tabelce.

UWAGA!
Piszemy "ął", ale czytamy "oł": wziąłem czytamy [wziołem].
Piszemy "ęł", ale czytały "eł", wzięłam czytamy [wziełam].
Piszemy "ęl", ale czytamy "el", wzięliśmy czytamy [wzieliśmy].